Педагогически екип – Моливко – филиал

Педагогически екип

Учител: Параскева Ангелова                                  Учител: Иванка Димитрова

 

 

Виктория Петрова – помощник възпитател

Красимира Димитрова – помощник възпитател