Организация на учебния ден и Седмично разпределение – Детелинки

Организация на учебния ден