Педагогически екип – Детелинки

Педагогически екип

Старши учител: Стефка Алексова                  Старши учител: Емилия Божинова

Помощник възпитател: Стефка Лалова