Педагогически екип – Детелинки

Педагогически екип

Старши учител_2 - Детелинки
Старши учител: Стефка Алексова

glaven-uchitel-molivko

Старши учител: Емилия Божинова

Помощник възпитател: Стефка Лалова

Помощник възпитател: Иванка Петкова