Педагогически екип – Таралежи

 
Педагогически екип

                

Старши учител                                            Старши  учител

Петя Костадинова                                      Румяна Петрова

 

Помощник възпитател

Геройка Велчева