Празници и събития – Таралежи

“Моят приятел светофара” – ситуация по “Безопасност  на движение по пътищата” с децата от II – III ПГ “Таралежи”.

На 28.01.2021г. г-жа Таня Георгиева проведе педагогическа ситуация по БЕЛ на тема: ” В нашата градина расли”.