Празници и събития – Моливко – филиал

 

Откриване на учебната година с децата в разно възрастова група “Моливко” – база.