Празници и събития – Моливко – филиал

 

Днес 27.10.2020г. се проведе ситуация на тема – „Улично движение“.

  • Запознаване с правилата на движение по улиците
  • Децата с голям интерес демонстрираха необходимото различно поведение и спазване на правила, когато са на улицата.

 

На 14.10.2020г. в разно възрастова група “Моливко” – база се проведе ситуация по Околен свят на тема : ” Аз съм християнче ” .Децата се запознаха с библията за деца, с обичая ” Свето кръщение ” и иконите във църквата.Бе прочетена малка част от детската библия, след което се проведе беседа на тема ” Кой е нашия създател ” – Бог.

               

  

Откриване на учебната година с децата в разно възрастова група “Моливко” – база.

На 22.01.2021г. се проведе педагогическа ситуация по ОН БЕЛ на тема: “Дядовата ръкавичка” под ръководството на г-жа П.Ангелова.