Квалификация

1. „Позитивна работа в екип. Тийм билдинг за колектива. Изграждане и обогатяване на добрите отношения , за повишаване на личностната мотивация и емпатията на колектива“. – обучение