Квалификация

1. „Как да се подготвим за атестирането? Портфолио в няколко стъпки“. – обучение

2. „Позитивна работа в екип. Тийм билдинг за колектива. Изграждане и обогатяване на добрите отношения , за повишаване на личностната мотивация и емпатията на колектива“. – обучение