Празници и събития – Детелинки

Днес в разновъзрастова група ,, Детелинки,, се проведе педагогическа ситуация по образователно направление Български език и литература на тема :,, В магазина за играчки“. Целта на ситуацията бе обогатяване и разширяване на запаса от думи, на свързаната и граматически правилната реч. Децата назоваваха имена на играчки и предмети от близкото обкръжение, описваха отделни характеристики на играчките по зададени опори, изговаряха ясно и отчетливо думите в потока на речта. Игровите упражнения до принесоха за развиване вниманието, наблюдателността и логическото мислене на децата.

 

Ноември е последният месец от есенния сезон. Днес, буйния и крилат вятър доведе есента красива, с ласкава усмивка и грациозна походка в ДГ,, Славейче,, група,, Детелинки,, Децата поздравиха есента с песента ,, Есен ни зове,, и казаха стихчета. С финалната песен,, Капят листата,, съчетана с плавен танц, децата изпратиха красивата и щедра магьосница. А гиздавата есен си тръгна помахвайки сърдечно с ръка.