Празници и събития – Детелинки

Днес, 14.10.2020г.  в седмицата обявена  за „Дни на безопасността на пътя“ децата от група „Детелинки“ , чрез презентация се запознаха с правилата за безопасно поведение на пътя.