Празници и събития – Детелинки

На 26.01.2021г. г-жа Стефка Алексова проведе педагогическа ситуация по БЕЛ на тема: “Дядовата питка”

Днес, 14.10.2020г.  в седмицата обявена  за “Дни на безопасността на пътя” децата от група “Детелинки” , чрез презентация се запознаха с правилата за безопасно поведение на пътя.