Педагогически екип – ясла Бон-Бон

 
 
Картинката не може да има празен alt атрибут; името на файла е 122903231_364807664637858_5515713427369369951_n-768x1024.jpg                                           
 
Медицинска сестра: Нина Петрова                  Медицинска сестра: Бисерка Найденова  
 

 

Помощник възпитател                                      Помощник възпитател

Геройка Велчова                                                   Донка Ангелова