Педагогически екип – ясла Бон-Бон

 
Картинката не може да има празен alt атрибут; името на файла е 122903231_364807664637858_5515713427369369951_n-768x1024.jpg                                           
Медицинска сестра: Нина Петрова                  Медицинска сестра: Бисерка Найденова