Актуално

 

 
 
 
 
 
 
 
 
Днес 05 .10. 2021 г. децата от детската градина спортуваха и се забавляваха с физкултурни уреди и пособия закупени по Проект за предоставяне на средства за подпомагане на физическото възпитание и спорта.