Актуално

 

ДГ “Славейче” участва в Пета национално научнопрактическа конференция
проведена в град Велинград с представител Диана Иванова.
Там бе представен доклад и презентация на тема:
“Добри практики чрез допълнителни дейности по БЕЛ при обучението в интеркултурна среда”.
Поздравления за госпожа Диана Иванова!
Педагогическият екип при ДГ “Славейче” град Криводол пожелава на г-жа Иванова много здраве, професионални успехи и покоряване на нови върхове в учителската професия в ДГ “Звънче” град Враца.

На 29. 10. 2020 г. в детската градина – основна сграда се проведе практическо усвояване на Плана за действие при бедствия, аварии, катастрофи и пожари. Децата съвместно с госпожите практически отработиха действията при възникване на пожар в сградата на детската градина- оповестяване на пожара и провеждане на евакуацията.