Актуално

На 29. 10. 2020 г. в детската градина – основна сграда се проведе практическо усвояване на Плана за действие при бедствия, аварии, катастрофи и пожари. Децата съвместно с госпожите практически отработиха действията при възникване на пожар в сградата на детската градина- оповестяване на пожара и провеждане на евакуацията.