Актуално

На 6 ноември стартира Седмицата на бащата – Седмицата продължи до 12.11.2023 г. а учителите по групите бяха подготвили няколко любопитни дейности – сред които и интересно предизвикателство към татковците под надслов „Безценно с татко“ … Защото времето, което един баща прекарва с детето си е безценно. Татковците и техните деца рисуваха , твориха заедно и дори засадиха цветя в детската градина.
Благодарим на отзовалите се !
 
 
На 9.11.2023г.в ДГ „Славейче“ – основна сграда бе проведено обучение по проект „Детска магия за един по-добър свят“.
Договор – БС33.22-3-003/21.08.2023г.се реализира с финансовата подкрепа на ЦОИДУЕМ гр.София, по Приоритет 3.
Реализиране на мерки за ранен и равен достъп за предучилищно и училищно образование на децата и учениците от етническите малцинства чрез осъществяване на процес на десегрегация и/или прилагане на мерки за преодоляване на демографски, социално-икономически и културни бариери. Конкурсна процедура 33.22- 2023.
По дейност 7. Работа с родителите „Заедно ръка за ръка“ г-жа Спаска Петрова – експерт на сдружение „Нов път“ с.Хайредин , поднесе много полезна информация на родителите на тема – “ Да дисциплинираш детето си, е проява на отговорност“.
 
 
На 7.11. Децата от детската градина бяха поканени да гостуват на кукления театър
“ Хитранка Лисанка “ – на фондация Арте Вива ! Децата с голям интерес гледаха постановката и с много емоции и настроение си тръгнаха от представлението!
 
 
Децата от групите „Мечо Пух“ и „ Таралежи“ при ДГ „Славейче“ проведоха състезание по БДП заложено в Методичното обединение на ДГ. Децата си припомниха знанията за безопасно движение по пътищата, като показаха как трябва да се движат на пътя.
В група „Таралежи“ и група „Мечо Пух“ две от децата получиха грамота за най- добро представяне.
Всички получиха награда за участието си.
 
 
На 26. 10. 2023 г. в ДГ „Славейче“ град Криводол- основна сграда се проведе учебна евакуация при възникване на пожар. Децата съвместно с госпожите и лелите на групите под ръководството на госпожа Лилия Петрова- директор на детската градина по най- бързия и кратък път излязоха от своите групи, като спазваха всички указания и показаха много добри умения при евакуацията.
 
 
Златна есен е дошла…
И листенца и тревички , като с боички –
изрисувани са всички.
В жълто и червено имат и зелено.
Вятърът ги рони и стават голи клони.
А листата по земята шарени, игриви и много красиви!
ДОБРЕ ДОШЛА ЕСЕН И В НАШАТА ДЕТСКА ГРАДИНА !
 
 
 
 
 
 
 
На 06.10 и 07.10.2023 г. Детска Градина Славейче се включи в обучението по проект „Детска магия за един по-добър свят“ по ЦУИДОЕМ.
Срещата се проведе в хотел „Ата“ – гр. Вършец , като в нея се включиха Директора , госпожите и помощник възпитателите от Детската Градина.
 
 
 
 
 
 
 
 
Честит първи учебен ден!!!